Opis inwestycji

Zapraszamy do Serca Bronowic, gdzie znajdziesz swój azyl, swoje mieszkanie, swoje miejsce na ziemi. To tu powstanie kolejna odsłona osiedla Oaza Bronowice. Na ostatnich niezagospodarowanych działkach powstaną dopełniające osiedle trzy kwartały zabudowy przy ul. Stańczyka 5, 7 i 9

 

AKTUALNIE OFERUJEMY OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA W BUDYNKU NR 9, KTÓREGO ZAKOŃCZENIE BUDOWY NASTĄPI DO 30 CZERWCA 2017, A TAKŻE PROPONUJEMY SZEROKI WYBÓR MIESZKAŃ W BUDYNKU NR 7 Z TERMINEM REALIZACJI CZERWIEC 2018.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE:

 
W ramach każdego kwartału zabudowy powstanie kompleks  3, opartych na wspólnym garażu podziemnym, segmentów. Od strony północnej każdego z nich znajdują się segmenty:
 
 A - średniowysokie (7 kondygnacji), 
w części południowej segmenty C (6 kondygnacji), natomiast 
od strony wschodniej zaprojektowane zostały segmenty B niskie (4 kondygnacje). 
 
Trzy niezależne skrzydła, z których składa się każdy budynek posiadać będą oddzielne wejścia i klatki schodowe oraz wyposażone zostaną w cichobieżne windy obsługujące wszystkie kondygnacje, łącznie z podziemną. 
 
Na parterze oraz na wyższych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania o powierzchniach od 29m² do 91m², zaś w kondygnacji podziemnej stanowiska postojowe, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Dodatkowo w segmencie C na parterze zlokalizowane będą lokale administracyjno-biurowe. 
 
Zaprojektowane mieszkania posiadać będą zróżnicowaną strukturę i układ funkcjonalny, w większości do lokali przylegać będzie balkon, loggia lub taras. Na niższych kondygnacja przeważać będą mniejsze lokale, na wyższych zaprojektowano większe 3 - 4 pokojowe mieszkania. Wokół budynków oraz na terenie wewnętrznego dziedzińca zaprojektowano zieleń, małą architekturę oraz ciągi piesze. 
 
 
Dojazd odbywał się będzie od ul. Stańczyka (od strony północno-zachodniej) poprzez projektowana drogę wewnętrzną, z której od strony wschodniej zlokalizowane zostaną wjazdy do garaży podziemnych. 
 

Biuro Architektoniczne

 
Wszystkie budynki realizowane w ramach inwestycji Oaza Bronowice zaprojektowane zostały przez B2 Studio, jedno z bardziej znanych biur architektonicznych na krakowskim rynku. 
 
Biuro Architektoniczne B2 Studio od 20 lat zajmuje się wielobranżowym projektowaniem obiektów o funkcjach mieszkalnych, hotelowych, biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej, a także przemysłowych. Oprócz doświadczenia projektowego Biuro posiada również dużą praktykę w dziedzinie przygotowania inwestycji.
 

PARĘ SŁÓW OD ARCHITEKTA

ZADANIE INWESTYCYJNE STAŃCZYKA 9

Aktualnie oferujemy mieszkania zlokalizowane w budynku Stańczyka 9 – są to najbardziej na południe wysunięte segmenty w tej części osiedla. 

HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

Z uwagi na wejścia w życie Ustawy Deweloperskiej (Dz. U. nr 232 poz. 1377), dla obsługi Inwestycji, zgodnie z art. 4 i 37 tej ustawy, Spółka będzie rozliczać wpłaty Nabywców  za  pośrednictwem Mieszkaniowego Otwartego Rachunku  Powierniczego („MORP”). 
 
Dla Zadania Inwestycyjnego Stańczyka 9 Mieszkaniowy Otwarty Rachunek Powierniczy prowadzony jest przez mBank SA.

 

MORP to rachunek powierniczy należący do Dewelopera, służący gromadzeniu pieniędzy wpłacanych przez Nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej. Każdorazowa wypłata części środków z rachunku następuje po stwierdzeniu przez mBank zakończenia realizacji danego etapu prac budowlanych. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłaconymi z MORP wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego dla którego prowadzony jest rachunek. 
 
MORP to rachunek powierniczy należący do Dewelopera, służący gromadzeniu pieniędzy wpłacanych przez Nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej. Każdorazowa wypłata części środków z rachunku następuje po stwierdzeniu przez mBank zakończenia realizacji danego etapu prac budowlanych. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłaconymi z MORP wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego dla którego prowadzony jest rachunek. 
Środki pieniężne gromadzone na MORP stosownie do art. 59 ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe, w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Deweloperowi, nie podlegają zajęciu, a w przypadku ogłoszenia upadłości  Dewelopera  podlegają wyłączeniu z masy upadłości.  Wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są na MORP odrębnie dla każdego Nabywcy. Zgodnie z Ustawą Deweloperską umowa MORP może być wypowiedziana tylko przez bank i tylko z ważnych powodów (Deweloper nie może wypowiedzieć tej umowy). Korzystanie przez Nabywców z rozliczeń za  pośrednictwem MORP wolne jest od dodatkowych opłat. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, bank przekaże środki Deweloperowi i Nabywcy na podstawie zgodnego oświadczenia woli obu stron.
W przypadku odstąpienia przez Dewelopera lub Nabywcę od umowy deweloperskiej, bank zwróci środki Nabywcy.
 

PROSPEKT INFORMACYJNY STAŃCZYKA 9

 
Przedstawiamy Państwu Prospekt Informacyjny dla Zadania Inwestycyjnego Stańczyka 9 w Krakowie.  Został on opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw nr 232 poz. 1377).  Dane oraz zawarte w nim informacje zebrane zostały przy zachowaniu maksimum rzetelności i staranności.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Zalety inwestycji

Plac zabaw dla dzieci w sąsiedztwie budynku

Oświetlenie energooszczędne w częściach wspólnych

Okna drewniane trójszybowe, barwione z zewnątrz na kolor szary, wewnątrz brązowy,

W zrealizowanej części osiedla miedzy innymi Market Alma i Fabryka Pizzy

Parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego

Granit w strefie wejściowej i na schodach zewnętrznych

Wykończone balkony, loggie i tarasy

Osprzęt elektryczny firmy GIRA

Drzwi wejściowe antywłamaniowe z niewidocznym samozamykaczem zawiasowym

Ochrona i monitoring

Wideodomofon

Kompletne, funkcjonujące osiedle z infrastrukturą i układem drogowym,częściowo zamknięte - do wyłącznej dyspozycji mieszkańców

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ PROWADZI:

Oaza Bronowice
ul. Stańczyka / Pawilon, 30-126 Kraków
Joanna Grabowska
+48 500 329 161,
12 350 57 30

WSPÓŁPRACA KREDTOWA:

Dom Kredytowy NOTUS S.A.
30-004 Kraków, ul. Prądnicka 4 (Herbewo II piętro) 
tel.: 695 855 610;
tel.: 12 63 09 560 w. 110;
fax: 12 63 35 098;
e-mail: anna.michalec@dknotus.pl     
  internet: www.dknotus.pl
BROKERA.PL
ul. Gabrieli Zapolskiej 36, 30-126 Kraków
tel.: 887 230 230